Jak připravit základ pod dřevostavbu

Často se nás ptáte, zda je nezbytně nutné připravovat pod domek betonovou základovou desku.

V první řadě je třeba si uvědomit,že podlahy našich dřevostaveb jsou usazeny na podlahových roštech,které musí ležet na pevné rovné ploše.Pevnou rovnou plochu lze vybudovat více způsoby (dlažba chodníková,zámková,zatravňovací dlaždice atd. /případně  zhutněné štěrkové lože apod.), ale pouze u dobře vyrobené betonové desky je záruka, že lokální erozí půdy nedojde k deformaci plochy. Případná deformace plochy by se přenášela na tělo domku a mohlo by docházet ke zkřížení oken a dveří a tím ke snížení funkčnosti domku. Zcela krajním řešením (v případech kdy v žádném případě není možné realizovat desku ani dlažbu) můžeme dřevostavbu usadit na tzv. základový rám,který může být položen třeba na trávníku (samozřejmě rovném trávníku). Nejobtížnější bývá řešení jakéhokoliv typu základu na čerstvých navážkách (např. na navážkách ornice při zakládání nových zahrad). U rostlých,pevných terénů (bez jílů) je naopak bezproblémové i pouhé položení dlaždic přímo na srovnaný terén. Při realizaci zhutněného štěrkového lože je třeba toto lože po obvodu uzavřít obrubníky, aby štěrk neměl tendenci odplavovat se případnými přívalovými dešti mimo lože.  

Betonové základové patky jsou velmi vhodné v případě, že se vybudují rovnoměrně pod  celým základovým rámem - plánky patek jsou u jednotlivých výrobků ke stažení, nebo je nakreslíme individuálně (např.u atypů).

Nevhodné jsou bodově vybudované patky např. jen v rozích dřevostavby. Podlaha pak není rovnoměrně podpírána v celé ploše a může se prohýbat.